Sân bóng TheGioiTheThao cover image
Magazine

Sân bóng TheGioiTheThao

"Sân bóng đá là nơi tổ chức các trận thi đấu môn bóng đá. Với sân bóng đá 11 người: Từ năm 2008, để tiêu chuẩn hóa kích thước của sân bóng dành cho các trận đấu quốc tế, IFAB đã quyết định đặt kích thước cố định là: chiều dài 105m và chiều rộng 68m. Cấu tạo của sân bóng đá bao gồm: Các đường giới hạn: - Bốn đường giới hạn theo chiều dọc và chiều ngang sân gọi là đường biên dọc và đường biên ngang. - Đường thẳng kẻ suốt theo chiều ngang và chia sân thành 2 phần bằng nhau, gọi là đường giữa sân....

8 Stories
Avatar
Curated bySân bóng TheGioiTheThao

Most recent stories in Sân bóng TheGioiTheThao

See more stories
Sân bóng TheGioiTheThao
Magazine

More Magazines by Sân bóng TheGioiTheThao

No items