Avatar - Salim Alshamery
Salim Alshamery
Quote Symbol

http://flip.it/YikTq

Salim Alshamery
Avatar - Salim Alshamery

اجرح شخصاً بالصدق لكن لا تُسعِده أبداً بالكذب .."

More stories by Salim Alshamery

    Magazines by Salim Alshamery