Avatar - RFI رادیو بین المللی فرانسه - بخش فارسی
RFI رادیو بین المللی فرانسه - بخش فارسی
چشم‌انداز روز - خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا مهمترین رویداد برای این کشور از جنگ جهانی دوم به اینسوست – گفتگو با مهرداد عمادی

چشم‌انداز روز - خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا مهمترین رویداد برای این کشور از جنگ جهانی دوم به اینسوست – گفتگو با مهرداد عمادی

RFI

بریتانیا در نیمه شب ٣١ ژانویه به اول فوریه رسماً از اتحادیۀ اروپا خارج می‌شود. روند این خروج که در پی پیروزی طرفداران تَرک اتحادیه در همه‌پرسی ژوئن ٢٠١٦ آغاز شده بود، به بروز بحران‌های سیاسی در درون کشور منجر شد و با دشواری‌هائی در مذاکره با بروکسل روبرو گردید و این چنین سه سال و نیم به درازا …

View on rfi.fr
Avatar - RFI

RFI

RFI Actualités, info, news en direct.