Avatar - RFI رادیو بین المللی فرانسه - بخش فارسی
RFI رادیو بین المللی فرانسه - بخش فارسی
راهِ ابریشم - نقش مستندسازان ایرانی در حفظ و روایت حوادث آبان

راهِ ابریشم - نقش مستندسازان ایرانی در حفظ و روایت حوادث آبان

RFI

۱۳۵ مستندساز ایرانی با انتشار بیانیه مشترکی، با خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیده اعتراض‌های آبان همدردی و اعلام کردند که آنچه در ایران در آبان ماه گذشته رخ داده را ثبت و حفظ خواهند کرد. در بیانیه این مستندسازان آمده که نه فقط چشم بر روی واقعیت‌های امروز سرزمین خود نمی‌بندند، بلکه آنها را روایت خواهند …

View on rfi.fr
Avatar - RFI

RFI

RFI Actualités, info, news en direct.

Magazines by RFI