https://www.rfi.fr/tw/%E5%B0%88%E6%AC%84%E6%AA%A2%E7%B4%A2/%E8%81%9A%E7%84%A6%E9%9D%9E%E6%B4%B2/20230608-%E9%9D%9E%E6%B4%B2%E7%9A%84%E9%8B%B0%EF%BC%8C%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E6%AD%90%E8%BC%83%E9%87%8F%E4%B9%8B%E5%9C%B0-%E4%BA%8C

Avatar - RFI 華語 - 法國國際廣播電台
RFI 華語 - 法國國際廣播電台