https://www.rfi.fr/tw/%E5%B0%88%E6%AC%84%E6%AA%A2%E7%B4%A2/%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%88%87%E7%99%BC%E5%B1%95/20240214-%E6%83%85%E4%BA%BA%E7%AF%80-%E9%AB%98%E7%A2%B3%E7%8E%AB%E7%91%B0%E9%82%84%E6%98%AF%E6%B3%95%E5%9C%8B%E6%9C%AC%E5%9C%9F%E8%8A%B1%E6%9D%9F

Avatar - RFI 華語 - 法國國際廣播電台
RFI 華語 - 法國國際廣播電台