Свет палиндрома

Палиндроми су изрази кои могу да сечитају једнако од напред и од назад, али не само то. Историја палиндрома је занимљива и обавијена велом тајне. Коршитен је у религијске, магијске, енигматске. књижевне, криптографске... сврхе.