https://www.techinsider.ru/science/news-1598363-muzykalnye-vkusy-nelzya-svesti-k-naboru-janrov/

Avatar - Популярная механика
Популярная механика