Dromen.Doen.Heusden

By Peter Paul Doodkorte | Nieuws rond de overdracht en omvorming sociaal domein in Heusden

447 signalen zorgfraude in 2016

<b>Media-aandacht</b><p>Een “signaal” bevat een vermoeden van fraude vanuit een melding of vanuit onderzoek door een partner van het verzamelpunt: Nederlandse …

Van aaneen lappen naar smeden

Ketensamenwerking blijft en blijkt nog steeds een hoofdpijndossier binnen het sociaal domein. De samenwerking is onvoldoende en taken resp. …

Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Programma van de opleiding Beleidsadviseur in het sociaal domein<p>Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00</b> …

Dijkhoff: gemeenten moeten jeugdhulp alsnog inkopen

<b>'Rechters niet op de hoogte'</b><br>Begin augustus verscheen in de Volkskrant een artikel waarin duidelijk werd dat jongeren die van een jeugdrechter …

Samenhang zorgwetten soms ver te zoeken

Dat is het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De adviesraad onderzocht op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie …

Gemeenten vrezen fors meer bezwaarschriften

Zoals het nu is geregeld, kan een cliënt bij de gemeente in bezwaar gaan tegen een beschikking. Bij de zorgaanbieder kan de zorgcliënt een klacht …

Het schuurt ‘een beetje’ tussen de zorgwetten

Tussen de zorgwetten Wmo 2015, Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid (Wet PG) ‘schuurt het een beetje’. Maar dat betekent niet dat het hele systeem …

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Nieuwsbericht | 18-08-2017 | 13:58<p>Nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat …

De container voorbij

<i>Weet u het nog? Premier Balkenende, destijds de leider van dit land. Hij trad met zijn ’U kijkt zo lief’ de symbolische orde waar een leider zich</i> …

Kinderen profiteren niet van transitie Jeugdhulp

<b>Wachtlijsten</b><p>De decentralisatie van de zorg voor de jeugd had moeten leiden tot snellere en betere jeugdhulp. Sneller, meer samenhangend en …

Handreiking voor de AMvB reële prijs Wmo

De VNG-handreiking 'AMvB reële prijs Wmo 2015: handelingsperspectieven voor gemeenten' geeft mogelijkheden hoe gemeenten invulling kunnen geven aan …

Als het slot sterker is dan de sleutel

<i>“Als een hamer het enige gereedschap is waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien.”</i> Dat was mijn reactie toen mij …

‘Jongvolwassenen hebben meer hulp nodig’

@Maurice,<p>Je leest wat er niet staat. Dat is niet best voor je waarnemingsvermogen.<p>Ideetje van Kriens ?<p>Nou Toine ik denk dat god hier weinig in kan …

VNG: Jeugdrechters niet altijd op de hoogte van contracten

Jeugdrechters zijn niet altijd goed op de hoogte van de zorginstellingen waar gemeenten contracten mee hebben en met mogelijke wachtlijsten bij die …

Gewoon – liefde!

Uit de kast komen is nog niet zo makkelijk als je een tiener bent, zo laat de korte film ‘In A Heartbeat’ zien.<p>De korte film, gemaakt door Esteban …

Verschuiving ggz naar jeugdzorg zorgt voor meer suïcides

In De Gelderlander zegt Draaisma: ‘Er is sprake van een verschuiving van de ggz naar de jeugdzorg. Het gaat om een complexe doelgroep die tussen wal …

Onderzoek naar gemeentelijke financiën sociaal domein 2016

De VNG beveelt het gemeenten van harte aan om deel te nemen aan dit onderzoek.<p>Vorig jaar<p>Dat dit onderzoek wordt uitgevoerd is een van de afspraken …

Tolereer de liefde niet!

Is liefde universeel? Ja, het komt overal ter wereld voor. Zij maakt ook geen onderscheid in gedrags- en identiteitsaspecten. Zo dacht en denk ik …

Zeeuwse gemeenten onderzoeken effect jeugdzorg - Actueel

Zeeuwse gemeenten en Stichting Intervence doen mee aan een landelijk onderzoek naar de effecten van jeugdzorg. Het onderzoek in Zeeland moet criteria …

Compensatieregeling Voogdij/18+ staat open voor gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een budget. Om problemen met de verdeling van het budget voor kinderen met een …

Convenant pakt problemen woonplaatsbeginsel aan

Nieuws<p>25 juli 2017<p>Jeugdregio's pakken via een convenant de grootste administratieve problemen aan die ontstaan door het zogenoemde …

Laat ze lekker klooien

<i>Opletten, stilzitten, niet naar buiten kijken, niet tikken met je balpen, niet wippen, niet dromen. Jongens mogen geen jongens zijn in de huidige</i> …

Aangepast beleid woonplaatsbeginsel en logeren voor de Wlz 2018

ZN heeft op 14 juli een Nadere Nota van Inlichtingen gepubliceerd met daarin aangepast beleid over het woonplaatsbeginsel en logeren voor de Wlz …

Invoering PGB-systeem uitgesteld

<b>Systeem zorgt eenvoud</b><p>Het nieuwe PGB-systeem zorgt ervoor dat budgethouders ondersteund worden in het voeren van een eigen regie over hun zorgbudget. …

'Drempels naar ggz voelen als paard achter de wagen spannen’

Na de invoering van de eigen bijdrage in de ggz (in 2012) is het aantal crisisbehandelingen en gedwongen opnames gestegen. Dat blijkt uit onderzoek …

Subsidieoproepen projecten personen met verward gedrag

Wilt u samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren? Werkt u samen met ketenpartners aan …

Papieren tijgers bijten niet

Gemeenten, Rijk, jeugdhulpaanbieders en branches hebben een statement uitgebracht hoe zij met zorg en hulp – dicht bij huis – kunnen aansluiten op …

Arbeidsbemiddeling vluchtelingen vaak tijdelijk

<b>Resultaten beleid arbeidstoeleiding</b><p>Het afgelopen jaar zijn 8 procent van de vluchtelingen begeleid naar werk en 12 procent (vooral jonge) …

Prijscomponent in verdeelmodel bijstand onderschat

<b>Structurele tekorten</b><p>Volgens onderzoeker Leo Aarts van APE is duidelijk dat het verdeelmodel 2017 niet goed aansluit bij de objectieve …