De Overkant

By Peter Paul Doodkorte | (Ver)dichten en mijmeringen

jou proosten wij – van harte

het vieren van jouw jaren<br>is als een goed glas wijn<br>dat jong nog van jaren<br>lenig ook en soepel smaakt<p>het verlangen wakkerend<br>bruist zij lente in het …

pink

in de wind bewegend<br>als ware het natuurlijk<br>waggelt grond genageld<br>ter verleiding lokkend<br>wulps de billen wiegend<br>pink haar soortgenoten<p>even is er …

als dingen anderen

tollend de gedachten<br>herhalen van uur tot uur<br>zich de herinneringen<br>naast de zorgen ook<p>in moeilijke tijden<br>als je vast wilt houden<br>wat jou innig lief is<br>is …

vijftig tinten liefde

ooit om elkaar fladderend<br>waren het de vlinders<br>in hoofd hart en buik<br>die wolken roze kleurden<p>toen regende de hemel<br>in voor- en tegenspoed<br>met …

weet je pa

weet je pa<br>ook na vandaag wel<br>zal zonder antwoord<br>het waarom toch<br>mij blijven bozen<p>zal ik tranen huilen<br>van verdriet om het verlies<br>van vanzelfsprekend …

dag pa

dag pa<br>eeuwige nu<br>geniet je rust<br>daar welverdiend<br>aan de overkant<br>welverdiend<br>maar liever toch<br>éven nog<br>hadden wij jou hier<br>om jou te horen<br>te voelen ook<br>en dág …

sta op

sta op<br>voor de liefde<br>sta op<br>voor het leven<br>sta op<br>voor elkaar<p>het begint hier<br>allemaal<br>het begint nu<br>nu meteen<br>als ik opsta<br>als jij opstaat<br>zal de rest …

jonge zwaan

nu nog weet hij<br>warm zich gehouden<br>door vleugels wakend<br>om hem heen geslagen<br>die voor kou en kwaad<br>hem hoeden en bewaken<p>nu nog ziet hij<br>is zijn donzen …

snater – wilde eend

tussen huis en water<br>waggelend paraderend<br>het straatje op en neer<br>kijkt kleurrijk gevederd<br>met peinzende argwaan<br>de wilde eend mij op<p>zwijgend verwijt hij …

vertel mij vader

<i>Tell me father</i><p>mijn vader de ogen kijkend<br>zie ik alles wat ik ben<br>wil ik het antwoord weten<br>op wat mij bewegen laat<p>fluister mij vader fluister mij dan<br>ter …

kokmeeuw

hoog de hemel kijkend<br>staat hij op een paal<br>krietend krijsend<br>alsof hij zeggen wil<br>vanmorgen nog toch<br>vloog daar mijn lief<p>onder haar chocoladen kop<br>boven …

koolmees vetpot

wit de wereld toverend<br>valt sneeuw gestaag<br>over tuin en terras<br>een dekbed vormend<p>voor het raam achter glas<br>de koude neerslag schuilend<br>kijkt groen en geel …

waaks

de kop geheven<br>schuin omhoog<br>zijn oren spitsend<br>waarschuwt hij stil<p>tot daar dan<br>mag jij gaan<br>verder komen<br>moet je niet<p>de staart strak<br>hoog en staand<br>zijn …

kattig

vensterbank zetelend<br>als een sfinx<br>met groen grijze ogen<br>kijkt hij hautain<br>mij en de wereld<br>neer op en voorbij<p>nederigheid speelt hij<br>de ochtend enkel<br>als …

zwaan

in duister de ringvaart<br>gracieus en schoon<br>ligt de kop gevouwen<br>op wit en rein het lijf<br>majestueus de zwaan<br>als is zij dromend<p>haar charme lonkend<br>lokt zij …

eland

groot en machtig als een paard<br>komend uit zomers waterrijk moeras<br>waar zij bomen en struiken aten<br>trekken als koude tijden dagen<br>donder en bliksem het …

olifant

zoals mensen paadjes maken<br>nam ook de olifant de kortste weg<br>toen wild als varkens hij zag komen<br>op ivoren jacht een mensentroep<p>niets ontziend de massa …

hond

van nature ben ik niet<br>zegt de wetenschap<br>aanhankelijk lief en sociaal<br>door de eeuwen heen<br>in het script van mijn dna<br>zijn er fouten geschreven<p>niet meer …

wesp

met regen aan de luchten<br>vliegt hij vluchtend<br>waar muggen hangen blijven<br>naar het huis en raat<br>waar met slanke taille<br>hij de vorstin wachtend weet<br>die …

aalscholver

zompig waren de hectaren<br>zomers groen en winters kaal<br>waar stads de mensen lonkend<br>rij aan rij nu huizen staan<p>ooit daar lag zijn kolonie<br>waar in …

ninjago hieperdepiep

lief ondeugend groter<br>zeven jaar is hij gegroeid<br>het muisje bij het eten<br>verstopt onder opa’s tafel<br>viert vandaag een feest<p>op eens verfoeid de …

leeuwin

waar als kinderen blij<br>in het dorp de mensen<br>aapjes papegaaiend kijken<br>stapt de habitat ontnomen<br>loerend stappend driftig<br>een getergde leeuwin<p>dromend van …

wilde eenden

toerend in mijn eentje<br>waggelend door hollands waterland<br>zie ik tot de dames ter bekoring<br>die op afstand hen beschouwen<br>hoe ijdel zich woerden protsen<br>in …

koolmees

het kleine vogeltje<br>altijd zingend weer<br>zwarte kop met witte wangen<br>het lijfje groen en geel<br>huisde jaar na jaar<br>in ons tuintje zijn gezin<p>zo – acrobatisch …

muis

eerst siert hij<br>op beschuiten gebak<br>dat in roze of blauw<br>de geboorte kondigt<br>van het nieuwe leven<br>dat harten stromen doet<p>later boezemt hij<br>in schuur of …

roodborstje

rood rondborstig<br>wulps blikkend<br>tikt zij het raam<br>als ware zij vragend<br>om volle aandacht<br>een meisje van plezier<p>niets verhullend<br>zingt zij temend<br>ach kom …

schaap

wanneer in voorjaarsgras<br>dartelend wij de lente boden<br>dan nog zijn wij schattig<br>boodschapt blatend het schaap<p>maar de waardering daarna<br>een beetje meer …

kat

hooghartig als een gigolo<br>langs benen strijkend<br>verleidt hij kopjes gevend<br>laatdunkend het voetvolk<br>zijn stokpaard rijdend<br>tot aandachtig kroelen<p>eens de …

leef sarah-linda | van harte

vandaag zingt voor jou<br>de kalender van de tijd<br>voor dit huissens meisje<br>sarah-jong de jaardag<p>ooit een handjevol baby<br>ook zo de wolken kleurend<br>roze van …