Avatar - Pedro Freitas
Pedro Freitasadded this to
Revista
HypeScience on Twitter

HypeScience on Twitter

twitter.com - @HypeScience

Criado objeto que gira 600 milhões de vezes por minuto

View on twitter.com