Avatar - Aleksander Cynarski
Aleksander Cynarski
flipped into ParaTech
Quote Symbol

https://techblog.bozho.net/gdpr-practical-guide-developers/

Aleksander Cynarski
Avatar - Aleksander Cynarski

My brain is my enemy...

Magazines by Aleksander Cynarski