Avatar - officelifetek

officelifetek

https://office.lifetek.vn/ nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện cho doanh nghiệp và chính phủ. Chúng tôi là đơn vị hàng đầu Việt Nam về cung cấp các phần mềm quản lý dự án công việc, phần mềm quản lý khách hàng CRM, phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, phần mềm quản lý nhân sự HRM, phần mềm quản lý sản xuất MRP.

Expand

Magazines

  • phần mềm quản trị doanh nghiệp và chính phủ - cover

    phần mềm quản trị doanh nghiệp và chính phủ

    By officelifetek

Expand

Flips