N
Noam Revachadded this to השראה
ידיעות חדשותיות ישולבו בפיד הפייסבוק שלכם החל מסוף החודש

ידיעות חדשותיות ישולבו בפיד הפייסבוק שלכם החל מסוף החודש

geektime.co.il - עדי פרל

פי’צר חדש שיוטמע בפייסבוק בסוף החודש יאפשר לספקי תוכן שונים לפרסם אייטמים חדשותיים בתוך הרשת החברתית מבלי שתצטרכו לעזוב אותה יותר לקראת סוף החודש אתם …

View on geektime.co.il