n
nicolechang913added this to Travel
車埕貯木池

車埕貯木池

xuite.net

• 位置: 台灣 南投縣 水里鄉 • 類型: 鐵道之旅 山區活動 • 地址:南投縣水里鄉車埕村民權巷105號 • 電話: • 傳真: • 網頁: • 電郵: • 修改: 2013/12/06 00:30:02 • 人氣: 85029 • 經度: 120.8655352 • 緯度: 23.8345327

View on xuite.net