Revista Cabinetului individual de avocat Ana Maria Oana GOLEANU cover image
Magazine

Revista Cabinetului individual de avocat Ana Maria Oana GOLEANU

Revista de noutati legislative, consultanta si proiecte. Cabinet individual de avocat Ana Maria Oana GOLEANU

48 Viewers1 Page flip7 Followers12 Stories
Avatar - Nicolae Pana
Curated byNicolae Pana

Most recent stories in Revista Cabinetului individual de avocat Ana Maria Oana GOLEANU

 • Pe data de 10 septembrie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (“Legea 208/2022”).

  Avatar - Nicolae Pana
  Modificări legislative cu impact direct asupra pieţei achiziţiilor publice

  Modificări legislative cu impact direct asupra pieţei achiziţiilor publice

  Pe data de 10 septembrie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind …

 • "Registrul utilajelor va funcţiona în cadrul SEAP, până la 1 mai 2022 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii stabileşte tipul informaţiilor accesibile în registru şi le pune la dispoziţia Autorităţii pentru Digitalizarea României. Complet funcţional va fi probabil undeva la 1 martie 2023. De ce? Pentru că e nevoie de două etape, o etapă cu termen până la 1 august 2022, pentru a se crea funcţionalităţi pentru completarea datelor privind utilajele, echipamentele şi instalaţiile declarate în cadrul contractelor de achiziţie şi celălalt termen limită maxim până la care putem merge, 1 martie 2023, când trebuie să fie puse la punct toate detaliile tehnice şi să se finalizeze completarea acestei baze de date. Consultarea acestui registru va permite comunicări generate în mod automat în momentul în care ceri aceste informaţii, iar în caz de suprapuneri vor apărea alertele respective în cazul echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor înscrise”, a explicat ministrul Transporturilor.

  Citeste mai mult: adev.ro/r8u6iv

  Avatar - Nicolae Pana
  Guvernul a aprobat înfiinţarea Registrului unic al utilajelor

  Guvernul a aprobat înfiinţarea Registrului unic al utilajelor

  Potrivit ministrului Transporturilor, va fi constituită o bază unică de date cu toate utilajele, echipamentele, instalaţiile de care dispun în mod …

 • Solicitare de interpretare a legislației europene privind achizițiile publice – Comisia Europeană

  Asociația Experților în Achiziții – A.E.X.A., în calitate de Promotor de bune practici în achiziții publice, a formulat și a transmis către Comisia Europeană – Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii și Direcția Generală Politică Regională și Urbană – o solicitare cu privire la exprimarea unui punct de vedere vizavi de interpretarea legislației europene privind achizițiile publice, respectiv alegerea metodei de calculare a valorii estimate a unor achiziții de produse/servicii/lucrări, raportat la conceptul de „similaritate” promovat de Directiva 2014/24/UE.

  În atenția celor interesați, regăsiți atașată prezentului comunicat solicitarea respectivă. Click aici (…) http://www.avocat-achizitii.com/index.php/2021/05/07/solicitare-de-interpretare-a-legislatiei-europene-privind-achizitiile-publice-comisia-europeana/

  Avatar - Nicolae Pana
  Nicolae Pana
 • Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind desemnarea sa ca unitate de achiziţii publice centralizate, preconizând că, prin această măsură, vor fi realizate economii la bugetul de stat.

  Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de act normativ se propune desemnarea ca unitate de achiziţii publice centralizate a Ministerului Justiţiei, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, potrivit cărora „înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţi contractante achiziţionează produse sau servicii de la unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, precum şi în care unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate atribuie contracte de achiziţie publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorităţi contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative locale”.

  Avatar - Nicolae Pana
  Stelian Ion vrea să centralizeze achizițiile din sistemul de justiție la minister / Pentru o cantitate mare de produse prețul va fi mai mic - proiect de hotărâre

  Stelian Ion vrea să centralizeze achizițiile din sistemul de justiție la minister / Pentru o cantitate mare de produse prețul va fi mai mic - proiect de hotărâre

  Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind desemnarea sa ca unitate de achiziţii publice centralizate, …

 • Toate contractele de achiziţii publice încheiate de Primăria Sectorului 1 vor fi publicate pe site-ul instituţiei, potrivit unui comunicat al autorităţii locale.

  „Vom publica pe site-ul Primăriei toate contractele de achiziţii publice, pentru că transparenţa trebuie să devină regulă, în semn de respect faţă de comunitatea locală. Deşi există o hotărâre de Consiliu aprobată încă din anul 2015 care obliga Primăria să facă publice contractele de achiziţii, vechea administraţie nu a respectat această prevedere, iar cele mai multe contracte au fost ţinute la secret. De astăzi, intrăm în legalitate, iar cetăţenii Sectorului 1 vor putea urmări în timp real modul în care se cheltuie banul public”, a declarat primarul Clotilde Armand.

  Avatar - Nicolae Pana
  Toate contractele de achiziţii publice încheiate de Primăria Sectorului 1 vor fi publicate pe site-ul instituţiei

  Toate contractele de achiziţii publice încheiate de Primăria Sectorului 1 vor fi publicate pe site-ul instituţiei

  Toate contractele de achiziţii publice încheiate de Primăria Sectorului 1 vor fi publicate pe site-ul instituţiei, potrivit unui comunicat al …

See more stories
Revista Cabinetului individual de avocat Ana Maria Oana GOLEANU
Magazine

More Magazines by Nicolae Pana