Ιδέες Εκπαίδευσης

By Nicholas Fragkias | Nicholas Fragkias created a magazine on Flipboard. “Ιδέες Εκπαίδευσης on Flipboard” is available with thousands of other magazines and all the news you care about. Download Flipboard for free and search for “Nicholas Fragkias”.

When Virtual Reality Meets Education

Since the 1950s, virtual reality (VR) has been hovering on the periphery of technology without achieving accepted mainstream application or commercial adoption. Since 2012, VR startups have raised more than $1.46 billion in venture capital, including more than $100 million in funding during the …

build & SHARE your flipboard

download ad specs

The Ultimate Guide to Gamifying Your Classroom

No one wants to been seen as the stuffy teacher stuck in the past who lectures from the front of the classroom and doesn’t seem to care about student …

Education Technology

6 Great Tools for Blended Learning

Blended learning is the amalgamation of various learning techniques. Blended learning in the standard educational model refers to the use of …

Education Technology

4 Virtual Classrooms Educators Must Know About

Virtual classrooms refer to online classroom possible with different tools in a Virtual Learning Environment.<p>AdvertisementWhy this Ad?<p>The virtual …

Education Technology

How to use SOLE in your school

Just what is a self-organised learning environment, and how can it help teachers? School In The Cloud’s Sally Rix explains how the idea changed her …

Education

Google Apps and the SAMR Framework Infographic

<b>Google Apps and the SAMR Framework Infographic</b>Google Apps has made quality software accessible to everyone at little or no cost. In education, it …

Education Technology

Transform Your School: Practical Tips for Starting a Makerspace

Makerspaces are an amazing way to bring STEAM, creativity and informal learning into your school, but with so much information out there, many educators aren’t sure of where to get started. In this session, you will get ideas and inspiration on how to bring the Maker Education Movement into your …

44 Diverse Tools To Publish Student Work

<b>44 Diverse Tools To Publish Student Work</b> by <b>TeachThought Staff</b>Educators are often admonished to design work that “leaves the classroom.”This is partly …

Education Technology

How Twitter in the Classroom Connects Your Students

Twitter in class<p><b>Class chats around a text</b> – like the chats teachers carry on for professional learning, why not do a class-wide chat than flattens …

Acclaim | Tomorrow's Tech In Today's Classroom

Tomorrow’s Tech In Today’s Classroom.<p>Easily record, upload, organize, and securely collaborate on media files in and out of the classroom. Anytime, …

A More Flexible iPad Classroom Through Apple TV

<i>This content is sponsored by the Teaching & Learning with the iPad Conference November 15-16, 2013 in Raleigh, NC, a 2-day conference dedicated</i> …

Apple TV

Flipping the educational drama

Μια τάξη Ανάποδα: Τεχνικές Εκπαιδευτικού Δράματος<p>5o «Θερινό Πανεπιστήμιο» Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Άνδρος 2014<p>Το εργαστήριο έχει στόχο να προσφέρει τις απαιτούμενες εννοιολογικές και παιδαγωγικές γνώσεις για τους τρόπους, με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία δυο νέες …

Flipped Classroom-Full Picture Presentation - 2013 by @jackiegerstein #educationalreform #web20 via @SlideShare

OneNote for teachers

16 Ways Educators Use Pinterest

Embed the image above on your site<p><p><strong>Please include attribution to OnlineUniversities.com with this graphic.</strong><br /><br><a …

Ένα βιβλίο για τη δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch

• Αρχική<br>• Για το βιβλίο<br>• Βίντεο<br>• Παρουσιάσεις<br>• Σύνδεσμοι<br>• Επικοινωνία<p>Κατέβασε το βιβλίο (doc, pdf, docx,..)<p>Τα κεφάλαια (HTML)<p>1.εισαγωγη περι προγραμματισμου<p>.PDF …

Flipping the Classroom Infographic - e-Learning Infographics

Posted on March 4, 2014<p>New technology is opening new doors in classrooms all over the world as more teachers are using a <i>flipped classroom approach</i> to …

Blended Learning Infographic Archives - e-Learning Infographics

Digital Curriculum from A-V Infographic Digital curriculum has applications as diverse as today’s students. No matter how close they are to achieving …

The Flipped Classroom Infographic: Turning Traditional Education On Its Head - e-Learning Infographics

Posted on April 17, 2014<p>Many educators are experimenting with the idea of a flipped classroom model. So what is it and why is everyone talking about …

Best Websites for Teaching & Learning 2014

The 2014 Best Websites for Teaching & Learning foster the qualities of innovation, creativity, active participation, and collaboration. They are …

The Ultimate List of Online Learning Infographic - e-Learning Infographics

Posted on July 23, 2014<p><b>Ultimate List of Online Learning Infographic</b><p>If you’re on a quest for information you tend to start with Google right?<br>Imagine …

The flipped classroom

Many of us can recall instances in our lives where we found ourselves idly sitting in a classroom, eyes glazed over, half listening to our teacher as …

Two Wonderful Visual Lists of Educational iPad Apps for Teachers and Students

In their attempts to establish a 1:1 program for the year 6 class, St Oliver Plunket has recently held a series of workshops in order to develop …

321 Free Tools for Teachers - Free Educational Technology

Archive’s audio and MP3 library This library contains over two hundred thousand free digital recordings ranging from alternative news programming, to …