Smart Locker tối ưu quy trình mượn/ trả sách trong thư viện cover image
Magazine

Smart Locker tối ưu quy trình mượn/ trả sách trong thư viện

Đôi khi, học sinh mượn sách lâu ngày không trả lại, hoặc hay trễ hẹn trả sách là vì họ bận rộn và không thuận tiện để trả sách trong giờ hành chính. Mà khi có thời gian ghé qua thì thư viện đã đóng cửa mất rồi. Thế nên, nếu thư viện sử dụng Smart Locker Standard, và thiết lập một hệ thống giao/ nhận và hoàn trả sách tự động. Thì điều này sẽ giúp học sinh thuận tiện hơn trong việc trả sách, và tránh được tình trạng không có sách để mượn. Xem thêm https://namthuycorp.com/ https://namthuycorp.com/danh-muc-san-pham/tu-locker/...

Avatar
Curated bymuatulocker

Most recent stories in Smart Locker tối ưu quy trình mượn/ trả sách trong thư viện

  • Avatar
    Smart Locker tối ưu quy trình mượn/ trả sách trong thư viện

    Smart Locker tối ưu quy trình mượn/ trả sách trong thư viện

    Smart Locker Standard giúp việc mượn/ trả sách thuận tiện hơn ngay cả ngoài giờ hành chính, và hỗ trợ sự lưu động của sách không bị gián đoạn. Đôi …

See more stories
Smart Locker tối ưu quy trình mượn/ trả sách trong thư viện
Magazine

More Magazines by muatulocker