Avatar - Phạm Minh Huề
Phạm Minh Huề
flipped into Bất động sản
Tôi là phạm minh huề giám đốc nguồn hỗ trợ làm việc meey land sở hữu 10 năm kinh nghiệm đi lên hệ thống tài chính, tôi sắp chia sẻ tại blog https://meeyland.vn/ tìm hiểu thêm: https://about.me/minhhu
Phạm Minh Huề on about.me

Phạm Minh Huề on

about.me - Phạm Minh Huề