מבוא לטכניקות כתיבה ו"כתיבה משוכללת":

מבוא לטכניקות כתיבה ו"כתיבה משוכללת":

myxsplace.blogspot.co.il

"הכותב המשוכלל", מבין שכתיבה, כמו כל כישרון או יכולת אחרים, ניתן לפתח בעזרת כלים "טכניים" אשר משפרים את האפקטיביות של יכולת ההבעה והשגת המטרות מהטקסט …

View on myxsplace.blogspot.co.il