בדרך ל"משרה מהחלומות" - דרוש: שינוי גישה במדורי ה"דרושים"

בדרך ל"משרה מהחלומות" - דרוש: שינוי גישה במדורי ה"דרושים"

myxsplace.blogspot.co.il

בניסיון שלהם לחסוך, עסקים רבים מחליטים לצמצם את כוח האדם שלהם, ולדחוס מספר תפקידים שכל אחד מהם הינו התמקצעות בפני עצמו, למשרות של אדם אחד. כך למשל, …

View on myxsplace.blogspot.co.il