Furkan Yıldız

111 Flips | 1 Magazine | 439 Followers | @mfy3a | Software Engineer

Adolf Hitler'in 4 Savaş Taktiği

Adolf Hitler, dünya tarihinin gördüğü en acımasız diktatörlerinden biriydi. Kendisini Führer (Lider, önder) ilan ettikten sonra Alman halkını kontrol …

Kut'ül Amare Zaferi

Kut’ül Amare, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Çanakkale’den sonra kazandığı en büyük zaferdir. Türk ordusunun büyük bir irade ile …

Osmanlı'nın Korkusuz Piyadeleri Yeniçeriler

Yeniçeriler, 600 yıllık Osmanlı tarihinin yaklaşık 450 yıllık dönemine damgasını vurmuş ve birçok zaferde büyük rol oynamıştır. Kapıkulu Ocakları’nın …

77 Vezir Çıkaran Şehir: Travnik

Osmanlı Devleti tarihinde 217 sadrazam görev yapmıştır. Bu vezirlerin 77’si küçük bir şehirden gelmiş ve vazife almıştır. Bosna topraklarında yer …

Araplar Osmanlı Devleti'ne İhanet Etti Mi?

Bizlere ilkokuldan beri söylenen duruma göre , “Araplar bizi arkadan vurdu”. Araplara söylenenler ise bunun tam tersi: “Türkler sizi yüzyıllar boyu …

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 10 Ünlü Sözü

<b>1. Theodore Herzl’e Filistin Cevabı</b><p>Yahudilerin önderi Theodore Herzl, Filistin’in kendilerine satılması halinde Osmanlı’nın borçlarının …

II. Abdülhamid Dönemindeki Toprak Kayıpları

II. Abdülhamid Han’ın, ülke yönetimindeki başarıları günümüzde sıkça dile getiriliyor. Ancak o dönemde alınmış bazı kararlar tam olarak …

II. Abdülhamid Hakkında 18 İtiraf

II. Abdülhamid, Osmanlı tarihinde belki de en çok muhalefet edilen padişahlardan biridir. Batı’nın yıkıcı hamlelerine karşı direnmiş, dış politikada …

IV. Murad - Bağdat Fatihi

IV. Murad 17. Osmanlı padişahı ve 96. İslam halifesidir. 17 sene hüküm sürmüştür. Babası I. Ahmed, annesi ise Kösem Sultan’dır. 11 yaşında tahta …

Osmanlı'da Kardeş Katli

Kardeş katli, Osmanlı tarihinde sürekli tartışılan önemli konulardan biridir. Bir tarafta vakıflar kuran, imaret evleri, aşevleri, hanlar, hamamlar, …

Osmanlı'da Ramazan Ayı ve Bayramı

On bir ayın sultanı olan Ramazan’ın manevi iklimi asırlardır Müslümanların ruhuna işliyor. Osmanlı’da bu mübarek ayın gelişi büyük bir heyecanla …

Mahpeyker Kösem Valide Sultan

Mahpeyker Kösem Valide Sultan, Osmanlı Devleti’nde hakkında en çok tartışılan kadınlardandır. Osmanlı padişahı I. Ahmed’in eşi olup, padişah IV. …

V. Murad Mason Muydu?

V. Murad 33. Osmanlı padişahı ve 112. İslam Halifesidir, Sultan Abdülmecid’in oğlu II. Abdülhamid’in ağabeyidir. Sultan Abdülaziz’in tahttan …

II. Abdülhamid'in Az Bilinen 17 Özelliği

Osmanlı padişahları arasında zekâsı, siyaseti ve icraatlarından çokça söz ettiren II. Abdülhamid Han, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. …

Sultan Abdülaziz Öldürüldü mü, İntihar mı Etti?

II.Mahmut ve Pertevniyal Sultan’ın oğlu, Abdülmecit’in kardeşi Sultan Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. Kendisi 2. Veliaht …

Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa, (eski adıyla Hızır Reis) 1478 Midilli-Yunanistan doğumlu, Osmanlı Devleti tarihinin en ünlü denizcilerindendir. Kaptan-ı …

Osmanlı'nın Gözü Kara Süvarileri Deliler

Osmanlı ordusu, dünya savaş tarihinin gördüğü en sistemli ve en teferruatlı ordulardan biriydi. Osmanlı Devleti’nin fetihlerinin yoğunlaştığı Rumeli …

Patrona Halil İsyanı

Osmanlı tarihi pek çok isyan veya ihtilal olarak nitelendirilebilecek olaylarla doludur. Bu ayaklanmalardan biri de 28 Eylül 1730’daki Patrona Halil …

Osmanlı Devleti'nde Devşirme Sistemi

<b>Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi</b><p>Devşirme, devşirmek fiilinden gelir ve toplanmak anlamındadır. Osmanlı Devleti’nin ele geçirdiği, özellikle …

Osmanlı Ordusunda Lağımcılar

Lağımcılar, Osmanlı klasik dönem askeri teşkilatında Kapıkulu Ocaklarının piyade kısmı içinde bir ocaktı. Adlarını yer altı tüneli anlamına gelen …

Atatürk Dönemi Dış Politika ve Atatürk Sonrası Dönem 3

Atatürk Dönemi Dış Politika ve Atatürk Sonrası Dönem 2

Atatürk Dönemi Dış Politika ve Atatürk Sonrası Dönem 1

Atatürk İlke ve İnkılapları 7

Atatürk İlke ve İnkılapları 6

Atatürk İlke ve İnkılapları 5

Atatürk İlke ve İnkılapları 4

Atatürk İlke ve İnkılapları 3

Atatürk İlke ve İnkılapları 2