Giới thiệu

Xin chào, tôi là Chuyên gia Máy Lọc Nước Hoàng Lâm. Tôi sống và làm việc ở Công ty Cổ phần Hoàng Lâm Tech tại Hà Nội, Việt Nam.