Avatar - Maya
Maya
敲打经络能排毒 9个最潮的排毒法_专家访谈_妇科_99健康网

敲打经络能排毒 9个最潮的排毒法_专家访谈_妇科_99健康网

99.com.cn

1. 肺经:让你皮肤不再干燥 2. 心包经:让你吃不胖 3. 心经:最准确的自我体检法 4. 大肠经:帮你排毒 5. 三焦经:让你免疫力提高 6. 小肠经:拥有纤细手臂 7. 胃经:让你脸色白里透红 8. 胆经:让你头发黑亮 9. 膀胱经:让你记性好

View on 99.com.cn