Medicijnresten uit Water

By Marc de Rooy | Nieuws over onderwerpen die de ketenaanpak medicijnresten raken

Vakblad Riolering

Campagne inzamelen oude medicijnen succes

De campagne van Zorggroep Almere om oude medicijnen in te zamelen is een succes. Toen het project in 2017 startte werd 6600 kilo bij de apotheken …

Hoogheemraadschap heeft handen vol aan medicijnresten in rioolwater

Hoe gaan we om met het water in Noord-Holland? Daar stemmen we over op 20 maart, want dan zijn de waterschapsverkiezingen. Maar waar gaat het …

Die gevaarlijke pijnstiller uitbannen, dat lukt maar niet

Pijnstiller diclofenac, verkrijgbaar bij de drogist, kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Door bureaucratie en belangen lukt het maar niet …

Cookies op Trouw

Trouw.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.<p>Ook …

Metingen waterkwaliteit door burgers veelbelovend

Met Waterdiertjes.nl kan iedereen bijdragen aan het inventariseren van de waterkwaliteit. Sinds de lancering in mei 2018 hebben scholieren en …

Ik slikte deze pil. Hoe groot is de kans dat ik kanker krijg?

Het Groene Oosten S6 - medicijnresten in het oppervlaktewater

Handen ineen bij aanpak verwijderen medicijnresten uit water

​De Nederlandse bevolking gebruikt – mede door de vergrijzing – steeds meer medicijnen. Resten hiervan komen in het rioolwater en daarmee in het …

Aftrap vergelijkende pilot rwzi Aarle-Rixtel voor UV- en ozon-nabehandeling

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 17 december op rwzi Aarle-Rixtel van waterschap Aa en Maas de officiële aftrap gegeven voor de pilot met …

Pilot Aarle Rixtel 'symbool voor pragmatische' aanpak verwijderen medicijnresten

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag het startsein gegeven voor de proef op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel om met nieuwe …

Minister van Nieuwenhuizen opent pilot in Aarle-Rixtel voor verwijdering medicijnresten

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer geneesmiddelen, onder meer door de vergrijzing. Een deel van die geneesmiddelen komt via het toilet in …

Vergrijzing bedreigt schoon drinkwater, een proef moet er wat tegen doen

Het waterleven heeft er al veel last van, maar door de vergrijzing kan ook de mens er in de toekomst wel eens flink last van krijgen. Daarom gaat het …

Medicijnresten slim verwijderen uit afvalwater - start pilot 'aan de bron'

Doel is om de waterkwaliteit voor mens en dier te verbeteren. Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar …

Zorgverzekeraars Nederland - Nieuwsbericht

<b>Een intensieve begeleiding bij het aanleren en volhouden van een gezondere leefstijl voor mensen die risico hebben op een chronische aandoening.</b> …

Tweede Kamer wil snelle invoering extra zuivering rwzi’s

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (128 van de 150 stemmen) wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten …

Integrale analyse van milieurisico’s door microverontreinigingen

Er zijn verschillende manieren om de milieurisico’s van microverontreinigingen te bepalen. In het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht …

A diverse suite of pharmaceuticals contaminates stream and riparian food webs

1.<p>Rockström, J. et al. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. <i>Ecol. Society</i> <b>14,</b>32 (2009).<p>2.<p>Malaj, E. et al. Organic …

Zorgbestuurders opgelet! De Green Deal Zorg 2.0 is een feit

De zorg moet aan de bak om de abstracte afspraken uit het Klimaatakkoord te vertalen naar concrete verduurzaming. Dus zorgbestuurders opgelet! 'Want …

Wie Medikamente aus Abwässern in die Nahrungskette gelangen

Forscher haben in Wasserinsekten Dutzende Arzneimittel nachgewiesen. Sie gelangen über das Abwasser aus Kläranlagen in die Lebewesen und finden auch …

Zorg belooft maatregelen tegen medicijnresten in water

In een ‘Green Deal’ over een duurzamer zorg belooft de sector zich in te spannen om de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater door …

Ecologische risico’s van cytostatica in Nederlandse oppervlaktewateren

Elf cytostatica en twee anti-hormonale middelen zijn geselecteerd voor de beoordeling van hun milieurisico’s, op basis van uitgifte door …

Leefstijlgeneeskunde is politiek en geen zorg

'Dat afvallen wordt niks. Ik wil een maagverkleining om van mijn diabetes af te komen. ' Kelly is 30 en weet dat haar diabetes en overgewicht weinig …

Duurzaamheid in de zorg: zo moeilijk is dat niet, zegt Cathy van Beek

<i></i> <i></i> <i></i> <i></i> 20-08-2018Duurzaamheid in de zorg = geen voedsel verspillen, minder afvalwater en zonnepanelen op het dak. Dat gaat Cathy van Beek, oud-bestuurder …

Belgisch waterzuiveringsbedrijf helpt boeren met effluent

Colors: Blue Color<p>Ingrid de Bondt stopt per direct als dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Dat heeft ze in een ontslagbrief aan minister Cora …

Surf mee op de groene golf

Wat enorm aanspreekt in VBHC is consequent het perspectief van én door de patiënt als uitgangspunt en als uitkomstmaat nemen. Het lichtend voorbeeld …

Verwijdering van geneesmiddelen door RWZI’s in de provincie Utrecht

De Utrechtse waterkwaliteitsbeheerders hebben de influentconcentraties, effluentconcentraties en verwijderingsrendementen vergeleken van de RWZI’s in …

Sweco Nederland maakt ontwerp Duitse ozoninstallaties gereed voor Nederlandse markt

Sweco Nederland gaat de komende twee jaar het ontwerp van Duitse ozoninstallaties gereedmaken voor de Nederlandse markt. Hierbij borduurt het advies- …