Medicijnresten uit Water

By Marc de Rooy | Nieuws over onderwerpen die de ketenaanpak medicijnresten raken

Effect insecticide op waterjuffers in sloten groter dan gedacht

Uit een recente studie blijkt dat het lantaarntje, de minst kritische waterjuffer van Nederland, sterk beïnvloed wordt door lage concentraties van …

Origin, Fate and Control of Pharmaceuticals in the Urban Water Cycle: A Case Study

Organic micropollutants in water have been a topic of interest for some time [1]. They include industrial compounds, pesticides, personal care …

Pharmaceutical Pollution Hurts Wild Animals

Salmon on psychotropics, platypuses on prozac, and other strange tales from the wild<p>What impels small salmon, called smolts, out of their nursery brooks to the ocean? Across thousands of miles, the fish transmogrify from fingerlings into trollish adults—hook-jawed, toothy, and, in the case of many …

Effects of environmental cocaine concentrations on the skeletal muscle of the European eel (Anguilla anguilla).

1Department of Biology, University of Naples Federico II, Via Cinthia, Edificio 7, 80126 Naples, Italy. Electronic address: …

Occurrence and Potential Biological Effects of Amphetamine on Stream Communities | Environmental Science & Technology

Article Views are the COUNTER-compliant sum of full text article downloads since November 2008 (both PDF and HTML) across all institutions and …

World's rivers 'awash with dangerous levels of antibiotics'

Largest global study finds the drugs in two-thirds of test sites in 72 countries<p>Hundreds of sites in rivers around the world from the Thames to the Tigris are awash with dangerously high levels of antibiotics, the largest global study on the subject has found.<p>Antibiotic pollution is one of the key …

Green Pharmacy en beter afbreekbare medicijnen – wat is er mogelijk?

In discussies over medicijnresten en water wordt ‘de ontwikkeling van biologisch afbreekbare alternatieven’ vaak genoemd als oplossingsrichting om de …

STOWA werkt aan effectieve en robuuste methode om medicijnresten in water te meten

Indien van afvalwaterzuiveringen wordt verwacht dat ze medicijnresten uit het water filteren, is een uniforme methode om de verwijderingsefficiëntie …

Biomonitoring of pesticides, pharmaceuticals and illicit drugs in a freshwater invertebrate to estimate toxic or effect pressure

Multiple classes of environmental contaminants have been found in aquatic environments, globally. Understanding internalised concentrations in the …

Traces Of Cocaine, Pesticides Detected In U.K. Shrimp

Small amounts of cocaine, pesticides and other contaminants have been detected in U.K. freshwater shrimp.<p>"We found that the most frequently detected compounds were illicit drugs, including cocaine and ketamine and a banned pesticide, fenuron," said King's College London environmental toxicologist …

Vakblad Riolering

Campagne inzamelen oude medicijnen succes

De campagne van Zorggroep Almere om oude medicijnen in te zamelen is een succes. Toen het project in 2017 startte werd 6600 kilo bij de apotheken …

Hoogheemraadschap heeft handen vol aan medicijnresten in rioolwater

<b>NOORD-HOLLAND - Hoe gaan we om met het water in Noord-Holland? Daar stemmen we over op 20 maart, want dan zijn de waterschapsverkiezingen. Maar waar</b> …

Die gevaarlijke pijnstiller uitbannen, dat lukt maar niet

Pijnstiller diclofenac, verkrijgbaar bij de drogist, kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Door bureaucratie en belangen lukt het maar niet …

De risico's van medicijnresten in het water zijn zwaar onderschat

De milieurisico’s van medicijnresten in oppervlaktewater zijn veel groter dan tot dusver gedacht. Dit blijkt uit een grote wetenschappelijke studie …

Metingen waterkwaliteit door burgers veelbelovend

Met Waterdiertjes.nl kan iedereen bijdragen aan het inventariseren van de waterkwaliteit. Sinds de lancering in mei 2018 hebben scholieren en …

Ik slikte deze pil. Hoe groot is de kans dat ik kanker krijg?

Miljoenen mensen slikten zes jaar kankerverwekkende bloeddrukpillen uit China en India. Hoe kon dat gebeuren en waarom is het zo lang niet opgemerkt? …

Het Groene Oosten S6 - medicijnresten in het oppervlaktewater

Handen ineen bij aanpak verwijderen medicijnresten uit water

​De Nederlandse bevolking gebruikt – mede door de vergrijzing – steeds meer medicijnen. Resten hiervan komen in het rioolwater en daarmee in het …

Aftrap vergelijkende pilot rwzi Aarle-Rixtel voor UV- en ozon-nabehandeling

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 17 december op rwzi Aarle-Rixtel van waterschap Aa en Maas de officiële aftrap gegeven voor de pilot met …

Pilot Aarle Rixtel 'symbool voor pragmatische' aanpak verwijderen medicijnresten

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag het startsein gegeven voor de proef op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel om met nieuwe …

Minister van Nieuwenhuizen opent pilot in Aarle-Rixtel voor verwijdering medicijnresten

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer geneesmiddelen, onder meer door de vergrijzing. Een deel van die geneesmiddelen komt via het toilet in …

Vergrijzing bedreigt schoon drinkwater, een proef moet er wat tegen doen

Het waterleven heeft er al veel last van, maar door de vergrijzing kan ook de mens er in de toekomst wel eens flink last van krijgen. Daarom gaat het …

Medicijnresten slim verwijderen uit afvalwater - start pilot 'aan de bron'

Doel is om de waterkwaliteit voor mens en dier te verbeteren. Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar …

Zorgverzekeraars Nederland - Nieuwsbericht

<b>Een intensieve begeleiding bij het aanleren en volhouden van een gezondere leefstijl voor mensen die risico hebben op een chronische aandoening.</b> …

Tweede Kamer wil snelle invoering extra zuivering rwzi’s

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (128 van de 150 stemmen) wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten …

Integrale analyse van milieurisico’s door microverontreinigingen

Er zijn verschillende manieren om de milieurisico’s van microverontreinigingen te bepalen. In het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht …

A diverse suite of pharmaceuticals contaminates stream and riparian food webs

Rockström, J. et al. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. <i>Ecol. Society</i> <b>14,</b>32 (2009).<p>Malaj, E. et al. Organic …

Zorgbestuurders opgelet! De Green Deal Zorg 2.0 is een feit

De zorg moet aan de bak om de abstracte afspraken uit het Klimaatakkoord te vertalen naar concrete verduurzaming. Dus zorgbestuurders opgelet! 'Want …