Medicijnresten uit Water

By Marc de Rooy | Nieuws over onderwerpen die de ketenaanpak medicijnresten raken

Het Groene Oosten S6 - medicijnresten in het oppervlaktewater

Handen ineen bij aanpak verwijderen medicijnresten uit water

​De Nederlandse bevolking gebruikt – mede door de vergrijzing – steeds meer medicijnen. Resten hiervan komen in het rioolwater en daarmee in het …

Aftrap vergelijkende pilot rwzi Aarle-Rixtel voor UV- en ozon-nabehandeling

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft op 17 december op rwzi Aarle-Rixtel van waterschap Aa en Maas de officiële aftrap gegeven voor de pilot met …

Pilot Aarle Rixtel 'symbool voor pragmatische' aanpak verwijderen medicijnresten

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag het startsein gegeven voor de proef op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel om met nieuwe …

Minister van Nieuwenhuizen opent pilot in Aarle-Rixtel voor verwijdering medicijnresten

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer geneesmiddelen, onder meer door de vergrijzing. Een deel van die geneesmiddelen komt via het toilet in …

Vergrijzing bedreigt schoon drinkwater, een proef moet er wat tegen doen

Het waterleven heeft er al veel last van, maar door de vergrijzing kan ook de mens er in de toekomst wel eens flink last van krijgen. Daarom gaat het …

Medicijnresten slim verwijderen uit afvalwater - start pilot 'aan de bron'

Doel is om de waterkwaliteit voor mens en dier te verbeteren. Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar …

Zorgverzekeraars Nederland - Nieuwsbericht

Een intensieve begeleiding bij het aanleren en volhouden van een gezondere leefstijl voor mensen die risico hebben op een chronische aandoening. …

Tweede Kamer wil snelle invoering extra zuivering rwzi’s

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (128 van de 150 stemmen) wil van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten …

Integrale analyse van milieurisico’s door microverontreinigingen

Er zijn verschillende manieren om de milieurisico’s van microverontreinigingen te bepalen. In het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht …

A diverse suite of pharmaceuticals contaminates stream and riparian food webs

1.<p>Rockström, J. et al. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. <i>Ecol. Society</i> <b>14,</b>32 (2009).<p>2.<p>Malaj, E. et al. Organic …

Zorgbestuurders opgelet! De Green Deal Zorg 2.0 is een feit

De zorg moet aan de bak om de abstracte afspraken uit het Klimaatakkoord te vertalen naar concrete verduurzaming. Dus zorgbestuurders opgelet! 'Want …

Wie Medikamente aus Abwässern in die Nahrungskette gelangen

Forscher haben in Wasserinsekten Dutzende Arzneimittel nachgewiesen. Sie gelangen über das Abwasser aus Kläranlagen in die Lebewesen und finden auch …

KWR-onderzoekers achterhalen oorzaak falen rioolwaterzuivering - KWR

De oorzaak van verstoringen in rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) of industriële afvalwaterzuiveringen (IAZI’s) is vaak lastig te achterhalen. Zo’n …

Zorg belooft maatregelen tegen medicijnresten in water

In een ‘Green Deal’ over een duurzamer zorg belooft de sector zich in te spannen om de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater door …

Ecologische risico’s van cytostatica in Nederlandse oppervlaktewateren

Elf cytostatica en twee anti-hormonale middelen zijn geselecteerd voor de beoordeling van hun milieurisico’s, op basis van uitgifte door …

Leefstijlgeneeskunde is politiek en geen zorg

'Dat afvallen wordt niks. Ik wil een maagverkleining om van mijn diabetes af te komen. ' Kelly is 30 en weet dat haar diabetes en overgewicht weinig …

Duurzaamheid in de zorg: zo moeilijk is dat niet, zegt Cathy van Beek

<i></i> <i></i> <i></i> <i></i> 20-08-2018Duurzaamheid in de zorg = geen voedsel verspillen, minder afvalwater en zonnepanelen op het dak. Dat gaat Cathy van Beek, oud-bestuurder …

Belgisch waterzuiveringsbedrijf helpt boeren met effluent

14 augustus 2018<p>Nu de buien vallen melden zich geen belangstellenden meer, maar tot halverwege vorige week heeft de Belgische …

Surf mee op de groene golf

Wat enorm aanspreekt in VBHC is consequent het perspectief van én door de patiënt als uitgangspunt en als uitkomstmaat nemen. Het lichtend voorbeeld …

Verwijdering van geneesmiddelen door RWZI’s in de provincie Utrecht

• Home<br>• H2O-vakartikelen<br>• Verwijdering van geneesmiddelen door RWZI’s in de provincie Utrecht<p>Geschreven door Marc Vissers (Sweco), Janco van Gelderen …

Sweco Nederland maakt ontwerp Duitse ozoninstallaties gereed voor Nederlandse markt

Sweco Nederland gaat de komende twee jaar het ontwerp van Duitse ozoninstallaties gereedmaken voor de Nederlandse markt. Hierbij borduurt het advies- …

Breng overgebleven medicijnen terug bij apotheek of milieustraat om drinkwater te beschermen

Zwolle, 28 juni 2018 – <b>Drinkwaterbedrijf</b> <b>Vitens beheert</b> <b>23 waterwinningen in Overijssel. In zeven daarvan vindt Vitens medicijnresten terug. 41% van de</b> …

Medicijnresten uit rioolwater halen is deel van de oplossing

Bert van Vreeswijk, heemraad.<p>We gaan actieve koolstof uit toiletpapier (cellulose) winnen op onze rioolwaterzuivering in Ede. Deze vorm van koolstof …

Uitwisseling Duitse en Nederlandse zuiveringsbeheerders over verwijderen medicijnresten

Tijdens deze bijeenkomst zijn de gasten bijgepraat over;<p>de ontwikkelingen ten aanzien van de projectactiviteiten van MiKRO op deRWZIvan Emmen en …

Koolstof uit wc-papier zuivert rioolwater van medicijnresten

Colors: Blue Color<p>Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie zijn het vandaag eens geworden over een verbod op wegwerpplastic. Het …

Waterschap pakt medicijnresten in riool aan

Niet alleen medicijnresten worden gezuiverd uit het rioolwater, ook wordt een waardevolle grondstof geproduceerd. Hiermee draagt het waterschap bij …

puurwaterennatuur

<i>Zorg en techniek werken samen aan duurzame oplossingen</i><p><b>Van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 mei vindt op de Hartekamp Groep in Heemstede de</b> …