Luu Trung Quan cover image
Avatar - Lưu Trung Quân
Lưu Trung Quân

Luu Trung Quan

Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án với đa dạng loại hình bất động sản, ở nhiều phân khúc, được tích lũy qua 10 năm làm nghề là nền tảng cho những phân tích & đánh giá của Ông Lưu Trung Quân trên nền tảng Nhà Today.

9 Viewers15 Stories
Photo: assets.gumroad.com

Most recent stories in Luu Trung Quan

 • Avatar - Lưu Trung Quân
  FlipboardIcon version of the Flipboard logo

  luutrungquan

  Shop graphic tees, artwork, iphone cases, and more designed by the worldwide Threadless community.

 • https://gumroad.com/luutrungquanceo/p/l-u-trung-quan

  Avatar - Lưu Trung Quân
  Lưu Trung Quân
See more stories
Luu Trung Quan
Magazine

More Magazines by Lưu Trung Quân

No items