Avatar - ling ju Tseng
ling ju Tsengadded this to 美食饗宴
《北市大安區♥食記》榆壽司。鎮店之寶,入口即化的和牛握壽司,好吃到舌頭都快融化了!@♥蘿莉-iPeen 愛評網

《北市大安區♥食記》榆壽司。鎮店之寶,入口即化的和牛握壽司,好吃到舌頭都快融化了!@♥蘿莉-iPeen 愛評網

iPeen 愛評網

View on ipeen.com.tw