TC Kilic Muammer

41 Added | 2 Magazines | 1 Follower | @kilicmuammer | Keep up with TC Kilic Muammer on Flipboard, a place to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard creates a personalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “TC Kilic Muammer”

36 yaşında… <b><br>İngilizce, Almanca, Rusça ve Osmanlıca</b> biliyor.<br>Onbeş yıldır <b>Rusya</b> <b>devlet arşivlerinde</b> “<b>Ermeni Meselesi</b>” üzerine araştırmalar yapıyor.<br>Ermeni …

CHP Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Bin­naz Top­rak di­yor ki:<p>“Es­ki ulu­sal­cı çiz­gi mi bas­kın çı­kar, yok­sa sa­ğa açı­lım­la mer­kez par­ti ol­ma …

Tes­pit 1) Şi­li­’de “bu dü­zen de­ğiş­me­li­di­r” di­yen sol­cu Sal­va­dor Al­len­de hü­kü­me­ti­ni yık­mak için ABD des­tek­li ka­ra­bor­sa …

<b>Her yıl 24 Nisan’da, öncesinde ve sonrasında bütün dünyada Ermeni yaygaraları koparılır ve “Ermeni soykırımı” lanetle anılır!</b><br>Soykırımı yapan, yani …

Sahilde büyümedi, çocukluğunu yaşama fırsatı olmadı, ömrü cephelerde geçti, dolayısıyla, yüzme bilmiyordu.<p>Taa 54 yaşındayken... Çocuklara rol model …

Aydınlık Gazetesi

article<p>Vatan - Emek - …

Aydınlık Gazetesi

article<p>Vatan - Emek - Namus<p>http://www.aydinlikgazete.com/yazarlar/mehmet-ali-gueller/38844-mehmet-ali-guller-abd-kurdistana-karsi-mi.html<p>article

<i>“Agorafobi”,</i> psikolojik bir rahatsızlığın adı... <br>“<i>Agora”</i> Yunancada <i>“geniş</i> <i>meydan”</i> anlamına geliyor. <i><br>“Fobi”,</i> korku karşılığı kullanılan, yine Yunanca …

Bugün 1 Mayıs’ın Türkiye’de de resmi olarak tanınmasını sağlayan yasanın çıkışının beşinci yıldönümü. <br>AKP iktidarı 22 Nisan 2009’da yıllardır …

Amerika kıtasını Kristof Kolomb keşfetti. Gittiği bile kesin olmayan Amerigo Vespucci’nin adı kıtaya verildi. Kolomb’un hiç ayak basmadığı ülkeye ise …

Sinsi bir kardeş katilidir iktidar... <br>Yaldızlı saraylarda, şaşaalı tahtların ardına gizlenir; bunak bir felaket tellalının kötücül diliyle şahın …

HDP Kürtleri Türkiyelileşmiyor, Türk solunu ‘Kürtleşiyor’

30 Mart nedeniyle gerçekleşmeyen BDP’nin HDP’leşmesi, BDP’nin aldığı kararla yakında hayata geçiyor. Daha doğrusu Öcalan’ın daha önce aldığı karar …

Tespit 1) 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ilk genel seçimler 6 Kasım 1983’te yapıldı. Danışma Meclisi, seçimden 5 gün önce 1 Kasım 1983’te iki …

Ne yazayım?..<br>Sabah bilgisayarın başına Ukrayna’yı yazmak için oturdum. Bu ülkenin, Yugoslavya-Çekoslovakya gibi “renkli devrim” ile nasıl bölündüğünü …

Fi­kir ha­ya­tı­mız­da zih­ni­yet zor­ba­la­rı ta­ra­fın­dan te­rör es­ti­ri­li­yor.<br>Bir dü­şün­ce ya da bir ha­re­ket ka­ra­lan­mak mı is­te­ni­yor; …

Kimi okurlar uyarıyor:<br>“Sol demeyin!”<br>“Devrimci demeyin!”<br>Niye? Bu kavramlar lekeli imiş! Halkta karşılığı yokmuş!<br>2011’de dönekler; Murat Belge ve Halil …

Başbakan Erdoğan dediğini yaptı; Cemaat’e yönelik operasyon başladı. Benzer bir Cemaat, Osmanlı Devleti’nde de “paralel yapı” oluşturdu. Önce …

O yum­ruk…<br>CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­daroğ­lu­’na atı­lan yum­ruk.<br>Yum­ruk­la­yan 26 suç­tan sa­bı­ka­lı AK­P’­li Or­han Övet.<br>Ge­le­lim per­de …

Bilindiği gibi K. Marks Yahudi kökenlidir.<br>1843’te kaleme aldığı “Yahudi Sorunu” adlı makalesi büyük yankı uyandırdı. Makalesinde, dinle siyasetin …

Hu­ra­fe di­n­den de­rin­dir.<br>İs­la­m’­ı bil­mi­yor­lar.<br>Ca­hi­li­ye dö­ne­mi­nin Be­de­vi ge­le­nek­le­ri­ni İs­lam sa­nı­yor­lar. Bir şe­hir …

Çıkıp tv ekranında konuşuyorlar:<br>100 yıllık demokrasi tarihimizde iki şaibeli seçim varmış; biri 1913’te “sopalı seçim”,<br>diğeri 1946’daki “hileli …

Başbakan Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefeti “yenilgiye doymayan pehlivan”a benzetti. Erdoğan, 25 yıl önce Beyoğlu’nda neler …

Ye­ter ar­tık!..<br>Kim­se CHP’­li seç­me­ni ap­tal ye­ri­ne koy­ma­sın.<br>“Bey­koz Ko­nak­la­rı­” CHP’­den eli­ni çek­sin!<br>DSP’­yi, ANA­P’­ı, DYP’­yi …

30 Mart ye­rel se­çim de­ğer­len­dir­me­le­ri “kay­bet­ti­k” ve “za­fer ka­zan­dı­k” gi­bi ha­ta­lı<br>iki so­nuç ara­sı­na sı­kış­tı­rıl­dı.<br>“O­ku­ma­” …

Salt sandığın içine bakarak analiz yapılmaz.<br>Sizi yanıltır.<br>Sandığın içine bakarak, “CHP başarısız, AKP başarılı” diyorsunuz!<br>Peki aynı metotla demiri …

Ön­ce biz­den bir ha­ber:<br>SÖZ­CÜ ga­ze­te­si sa­tış di­rek­tö­rü Bi­lal Ak’­ın dü­zen­le­di­ği “Se­çim To­to­”ya tah­mi­ni şöy­le yap­tım: AKP yüz­de …

Sinemalarda gerçek olaylardan yola çıkılarak çekilen “Hazine Avcıları” filmi var. Filmde; İkinci Dünya Savaşı döneminde Naziler tarafından kaçırılan …

Ta­kıl­ma ya­zı­nın baş­lı­ğı­na…<br>Yok “AK­P”­li de­mi­şim, yok “Ak Par­ti­li­” de­mi­şim.<br>Se­ni-be­ni bun­lar­la oya­lı­yor­lar.<br>Ben se­nin …

De­mi­ri ter­si­ne bü­ke­ce­ğim; zo­r’­u de­ne­ye­ce­ğim ve san­dık­lar açıl­ma­dan ana­liz ya­pa­ca­ğım!<br>Baş­lı­yo­rum…<br>Ön­ce ta­rih­sel bir …

Başbakan Erdoğan, Yenikapı mitinginde CHP İstanbul adayı Mustafa Sarıgül’ün 2006’da Zaman gazetesine verdiği röportajdan alıntılar yaparak dalgasını …