Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn cover image

Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn

Giới thiệu: "KIEMDICHDANANG Dịch vụ phun xịt khuẩn tại Đà Nẵng. Khử trùng kho hàng, khử trùng văn phòng. Hoá chất Cloramin B, Sterine. Máy phun ULV mù lạnh, phun khói nóng diệt khuẩn hiệu quả cao. Địa chỉ: Kiệt 408 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 Phone: 0938055925" Hastags, tag #kiemdichdanang, #phunxitkhuan, #khutrung, #khukhuan Địa chỉ: Kiệt 408 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 Phone: 0938055925 Website: https://kiemdichdanang.com/

8 Viewers7 Stories

Most recent stories in Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn

See more stories
Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn
Magazine

More Magazines by Kiemdichdanang Phun xịt khuẩn

No items