ป่าตะโกน

By siripong | เขื่อนแม่วงก์ : เรื่องเล่าเรื่องราว และความเคลื่อนไหว

เสือลายเมฆจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติ ณ ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน

แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง

14 ตัวเลขน่าสนใจ กรณี 12 เขื่อนแม่โขงตอนล่าง

เรียบเรียง: ดร.​ นณณ์​ ผาณิตวงศ์<p>ตัวเลขที่น่าสนใจบางส่วนจากรายงานผลกระทบของเขื่อนทั้ง 12 เขื่อนที่จะสร้างในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง จัดทำโดย International …

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เสวนาหัวข้อ จาก 16 ถึง 61 คลี่ม่านเกมล่าสัตว์ ‘ทุ่งใหญ่’ เกมชีวิตอภิสิทธิ์ชน ? . จัดโดยชมรมนักนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว …

รักษ์ป่าน่าน (ตอน1) …"บัณฑูร ล่ำซำ" ชี้ยุทธศาสตร์ตาจากฟ้าแจกสมุดพกชุมชน เครื่องมือ "ดูแลป่าต้นน้ำ" ป้องกันป่าหายปีละแสนไร่

เมื่อกลไกสังคมบิดเบี้ยวจะด้วยทุนสามานย์หรือเหตุผลใดก็ตาม เราจึงได้เห็นบทบาทขององค์กรภาคเอกชนที่ลุกขึ้นมาช่วยขับเคลื่อนสังคมในด้านต่างๆ …

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เสวนาหัวข้อ จาก 16 ถึง 61 คลี่ม่านเกมล่าสัตว์ ‘ทุ่งใหญ่’ เกมชีวิตอภิสิทธิ์ชน ? . จัดโดยชมรมนักนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว …

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เสวนาหัวข้อ จาก 16 ถึง 61 คลี่ม่านเกมล่าสัตว์ ‘ทุ่งใหญ่’ เกมชีวิตอภิสิทธิ์ชน ? . จัดโดยชมรมนักนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว …

วิชาป่าหรือเขื่อน 101 บทที่ 2 ป่า ศูนย์รวมความหลากหลายของชีวิต เขื่อนทำลายป่าและสายน้ำ

วิชาป่าหรือเขื่อน 101 บทที่ 1 ป่า ที่เก็บน้ำถาวร เขื่อน ที่เก็บน้ำชั่วคราว

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เสวนาหัวข้อ จาก 16 ถึง 61 คลี่ม่านเกมล่าสัตว์ ‘ทุ่งใหญ่’ เกมชีวิตอภิสิทธิ์ชน ? . จัดโดยชมรมนักนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว …

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เสวนาหัวข้อ จาก 16 ถึง 61 คลี่ม่านเกมล่าสัตว์ ‘ทุ่งใหญ่’ เกมชีวิตอภิสิทธิ์ชน ? . จัดโดยชมรมนักนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว …

ตอบดร.โสภณ (รอบที่สอง) กรณีที่ท่านย้ำว่าแม่วงก์ไม่มีเสือ

โดย: ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์<p>บทความอ้างอิง: AREA แถลง ฉบับที่ 137/2556: 8 ตุลาคม 2556 …

เขื่อนแก่งเสือเต้น (ตอนที่1) : ความเข้มแข็ง"ชุมชนสะเอียบ" 23 ปีการต่อสู้ พลังจากรุ่นสู่รุ่น

โครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2516 แต่ถูกผลักดันอย่างจริงจังในปี 2532 และรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้อนุมัติงบสร้างแล้ว …

ป่า-น้ำ-ชุมชน โมเดลการจัดการแหล่งน้ำ"บ้านธารมะยม" อ.แม่วงก์ ความยั่งยืนที่สร้างได้

บ้านธารมะยม เชิงเขาแม่กระทู้ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ คือพื้นที่หนึ่งที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง …

NO DAM ส่งเทปรอบสอง

เขื่อนแม่วงก์ สงครามข้อมูลออนไลน์

<i>“แปลว่ามันช่วยป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ และก็ไม่ได้จะช่วยเรื่องการชลประทานด้วย เพราะไม่ได้สร้างมาเพื่อการชลประทาน เหมือนอย่างที่คุณปลอดประสพ</i> …

Log In or Sign Up to View

This Facebook post is no longer available. It may have been removed or the privacy settings of the post may have changed.

จิบกาแฟ-พูดความจริง กับ ศศิน เฉลิมลาภ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

<b>เรื่อง : สันติสุข กาญจนประกร</b><p><b>ภาพ : อนุช ยนตมุติ</b><p>10 เมษายน 2555 หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน …

“โครงการเขื่อนแม่วงก์” เป็นไปตามผลจากการศึกษาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ความจริงในรอบ 20 ปีมานี้ โครงการเขื่อนเพื่อชลประทานและบรรเทาอุทกภัยขนาดใหญ่ในภาคกลางเหล่านี้สร้างมาแล้วหลายแห่งโดยเฉพาะ</b> …