Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio] cover image
Avatar - KBS WORLD Radio
KBS WORLD Radio

Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio]

Cập nhật những thông tin hàng ngày tại Hàn Quốc từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, tình hình quốc tế và các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.

1,804 Viewers11,229 Page flips76 Followers25,514 Stories
Photo: worldimg.kbs.co.kr

Most recent stories in Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio]

See more stories
Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio]
Magazine

More Magazines by KBS WORLD Radio