Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio] cover image

Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio]

Cập nhật những thông tin hàng ngày tại Hàn Quốc từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, tình hình quốc tế và các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.