Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio] cover image
Magazine

Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio]

Cập nhật những thông tin hàng ngày tại Hàn Quốc từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, tình hình quốc tế và các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.

827 Viewers4,597 Page flips66 Followers19,910 Stories
Avatar - KBS WORLD Radio
Curated byKBS WORLD Radio
Photo: worldimg.kbs.co.kr

Most recent stories in Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio]

See more stories
Bản tin hàng ngày - Tiếng Việt [KBS WORLd Radio]
Magazine

More Magazines by KBS WORLD Radio