Şehir ve Toplum  cover image
Magazine

Şehir ve Toplum

2 Viewers11 Followers14 Stories

Most recent stories in Şehir ve Toplum

See more stories
Şehir ve Toplum
Magazine

More Magazines by İşteBugibi - Emrullah Kandemir blog