Bilişim Hukuku

By Ahi Hukuk | Bilgi Teknolojileri Hukuku alanındaki ilk Flipboard dergisi. bilisimhukuk.com

Nakitsiz yaşama geçişte örnekler ve yasal zemin

Dijital ödeme sistemleri ve kart kullanımı dikkate alındığında ülkelerin nakitsiz yaşama geçiş sağlama konusunda hem yasal hem de günlük kullanıma …

Oyun hilesi satanlara 200 bin TL ceza

Türkiye’de ilk defa oyun hilesi sitesine tazminat cezası verildi. Detaylar haberimizde...<p>İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, oyun sektörünü …

Ya şirketler de erişim engellemesi yaparsa?

Dijital platformların, hakim oldukları alanlarda <b>kendi çıkarları lehine manipülasyon</b> yapması (AB'nin Google'a verdiği ceza) yahut <b>üçüncü tarafların</b> …

E-ticaret sitelerine yönelik stopaj vergisi HukukiWeb'de

HukukiWeb’in yeni bölümünde, Av. Şebnem Ahi ve Av. Sertel Şıracı Türkiye ve dünya gündeminin önemli başlıklarını ele alıyorlar. Wikipedia’nın …

Dava hazırlığı: Trump'ın Twitter'da kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı

İfade özgürlüğü kuruluşları Twitter’ı etkin biçimde kullanan ABD Başkanı Donald Trump’ın kullanıcıları engelleyerek anayasayı ihlal ettiğini belirtti.<p>…

Ölen Genç Kýzýn Ailesi, Kiþisel Mahremiyet Nedeniyle Facebook Hesabýna Eriþemiyor

Çaðýmýzýn en sýcak tartýþmalarýndan birisi "Kiþisel Mahremiyet"; sosyal medya çaðýnda acaba kiþisel mahremiyet nerede baþlýyor, nerede bitiyor, …

E-ticaret için yürürlüğe giren güven damgası uygulaması neler getiriyor?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın <b>Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği</b> bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir Webrazzi …

Maliye Bakanlığı'ndan Google'a 300 Milyon Lira Ceza

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekipleri, dünyanın en büyük arama motoru Google’a yönelik rutin denetimlerde şok bir sonuca ulaştı. …

Avrupa LapTop Yasaðýna Yönelik Sonuç Alamadý, Gelecek Hafta Washington'a Gidecekler

Amerikalýlarýn "kabinde elektronik cihaz yasaðý" konusunda Türkiye dahil 8 ülkeye koyduðu yasaklamanýn Avrupa ülkelerini de içerecek þekilde …

Rekabet Kurulu Microsoft'a Ýnternet Cafe 3+ Projesi için Soruþturma Açtý

<i><br>"Ýnternet kafelere yönelik olarak hazýrlanan “3+ Projesi” kapsamýnda 4054 sayýlý Kanun’un ihlal edildiði iddiasýný içeren þikayet baþvurusunu</i> …

Rekabet Kurulu'ndan Microsoft'a soruşturma

Ekonomi<p>Rekabet Kurumu, yazılım devi Microsoft hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.<p>ABD'li yazılım şirketi <b>Microsoft</b>'a rekabet soruşturması …

Turizmciler, Booking davasına akın etti!

Dünya gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucu online rezervasyon sitesi …

Baþbakanlýk Mevzuatý Geliþtirme ve Yayýn Genel Müdürlüðü

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumundan:<p>ÝNTERNET TOPLU KULLANIM SAÐLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELÝK<p>BÝRÝNCÝ BÖLÜM<p>Amaç, Kapsam, Dayanak ve</b> …

Sanayi Müdürlüğü

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulmuş olan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak, yazılım …

Uber uygulamasına İtalya'da yasak geldi

İtalyan mahkemesi <b>Uber</b> uygulamasının tüm faaliyetlerinin İtalya genelinde yasaklama kararı aldı. Mahkeme kararında, Uber’in taksi sürücülerine karşı …

Periscope artık Scope oldu!

Twitter'ın bünyesinde bulunan canlı yayın platformu Periscope hakkında ülkemizde açılan dava nedeniyle mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararı …

Booking.com’un Engellenmesi ve Sonrasındaki Gelişmeler (Vergi Veriyor mu?)

29 Mart 2017 tarihinde, dünyada en çok kullanılan otel rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’de engellendiğine dair haberler çıktı. Haber …

booking.com’a TÜRKİYE YASAĞI

Booking.com’un haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, online rezervasyon sitesi …

Kamu Siber Güvenlik Zirvesi Ankara'da Gerçekleþtirildi

Kamu Biliþimcileri Derneði tarafýndan Bilkent Otel'de düzenlenen Kamu Siber Güvenlik Zirvesi 6-7 nisan 2017 tarihlerinde gerçekleþtiriliyor. BTK …

Almanya Beðenmediði Ýçerikler Silinmezse 53 milyon Euro Ceza Kesilecek

Avrupa'nýn sosyal medya kontrolcülüðü artarak devam ediyor: Facebook ve Twitter gibi sosyal platformlar, isteneni gerçekleþtirmezse firmalara 53 …

Amazon çocukların yaptığı ödemeler için 70 milyon dolar ödeyecek

Çocukların mobil cihazlarla oynamaları, teknoloji firmalarına pahallıya mal oluyor. Daha önce Apple’ın başını yakan bu sorun şimdi Amazon için de 70 …

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanun ile ilgili Oyun Endüstrisi Nasıl Uyum Sağlamalı?

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanun uzun bir süre, neredeyse 10 seneden beri, TBMM gündeminde bekleme halindeydi. Kanunun bir türlü kabul …

Bitcoin için ABD'den Beklenen Karar Olumsuz Çýktý

2 gün evvel yazmýþtýk, Bitcoin konusunda beklenen kararýn olumsuz çýkma olasýlýðý nedeniyle fiyatlar düþtü diye [1], öyle oldu yani karar olumsuz …

Mackolik.com 2014'den Kalma Kararla 3 Gün Boyunca Engellendi

Ýngiliz Perform Group'a ait ve sadece maç sonuçlarý ile spor içeriði veren Mackolik.com, Sahadan.com ve Tahminkolik.com siteleri, Tarsus 3. Asliye …

Rekabet Kurumu, Yandex'in Þikayeti ile Google Hakkýnda Soruþturma Açtý

<i><br>Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcýlýk ve Pazarlama Ltd. Þti.’den oluþan ekonomik bütünlüðün (GOOGLE) mobil iþletim sistemi ve</i> …

Otel Fidye (Ransomware) Saldýrýsýna Uðrayýnca, Müþteriler Odada Kilitli Kaldý

Oteller dýþarýdan aldýklarý servisler kapsamýnda saldýrýlara uðramaya baþladýlar. Otellerin kendi kapasitelerine ve kendi konumlarýna göre …

FBI request for Twitter account data may have overstepped legal guidelines

WASHINGTON (Reuters) - The FBI appeared to go beyond the scope of existing legal guidance in seeking certain kinds of internet records from Twitter (TWTR.N) as recently as last year, legal experts said, citing two warrantless surveillance orders the social media company published on Friday.<p>Twitter …

Surveillance

Minibüs Þöförleri için Sonun Baþlangýcý : Parisliler Sürücüsüz Minibüsü Denemeye Baþladý

Hepimiz þehrin içinde birer trafik canavarý olan minibüs þöförlerinden þikayet ediyoruz deðil mi? Ama belki de onlarýn da sonu geldi. Paris, …

Avrupa Parlamentosu, robotlarla birlikte yaşamayı öngören kararı onayladı; robotlar elektronik kişi sayılacak

Avrupa Parlamentosu, hızla ilerleyen yapay zeka ve robot teknolojilerine karşı hazırlık adına robotlara “elektronik kişi” statüsü veren ve Asimov …