Xưởng rang cà phê tại Đà Nẵng quy mô và chuyên nghiệp 43Factory

Xưởng rang cà phê tại Đà Nẵng quy mô và chuyên nghiệp 43Factory
43 Factory Coffee - cover
Magazine
Avatar - Hoàng Việt

Hoàng Việt flipped this story into 43 Factory Coffee785d