Laboratorium Muzycznych Fuzji

Laboratorium Muzycznych Fuzji powstało na gruzach niedostatku rzetelnych treści w światku artystycznym Internetu. Wznieśmy nasze doświadczenia, zainteresowania i wszelkie odczucia w jedno rytmiczne bicie serca oraz silną pasję do muzyki. Już dziś dołącz do załogi i razem z nami poznaj nowe muzyczne horyzonty. Może właśnie Laboratorium Muzycznych Fuzji odkryje coś czego wcześniej nie... słyszałeś?