کسب و کار رقابت‌پذیر: شایستگی‌های بردن! cover image
Avatar - Ali Shahab
Ali Shahab

کسب و کار رقابت‌پذیر: شایستگی‌های بردن!

گلچین به‌ترین نوشته‌های وب فارسی برای طراحی و توسعه‌ی یک کسب و کار رقابت‌پذیر و دارای شایستگی‌های متمایز برای بردن! / به‌ انتخاب علی نعمتی شهاب مشاور کسب و کار و نویسنده‌ی وبلاگ http://gozareha.ir

1,183 Viewers13,175 Page flips189 Followers359 Stories
Photo: cdn.donya-e-eqtesad.com

Most recent stories in کسب و کار رقابت‌پذیر: شایستگی‌های بردن!

See more stories
کسب و کار رقابت‌پذیر: شایستگی‌های بردن!
Magazine

More Magazines by Ali Shahab