کسب و کار رقابت‌پذیر: شایستگی‌های بردن! cover image

کسب و کار رقابت‌پذیر: شایستگی‌های بردن!

گلچین به‌ترین نوشته‌های وب فارسی برای طراحی و توسعه‌ی یک کسب و کار رقابت‌پذیر و دارای شایستگی‌های متمایز برای بردن! / به‌ انتخاب علی نعمتی شهاب مشاور کسب و کار و نویسنده‌ی وبلاگ http://gozareha.ir