Giày sục là gì? Lịch sử ra đời của đôi giày sục

giaydatino.vn

Giày sục trong tiếng anh gọi là Mule là một kiểu giày lai giữa giày và dép tức có nghĩa là không có phần quai gót chân hoặc hạn chế phần gót quanh …

View on giaydatino.vn