Avatar - FB K
FB K
نرم افزار CRM مجموعه ای از ابزارهای فروش ، پشتیبانی و اتوماسیون بازاریابی است که به یک شرکت کمک می کند تا تمام تعاملات خود را با مشتریان و مشتریان بالقوه در یک مکان مدیریت کند. معمولاً به نرم افزار مد
نرم افزار CRM چیست.docx

نرم افزار CRM چیست.docx

zoho.com