ورزش cover image
Avatar - euronews فارسی
euronews فارسی

ورزش

آخرین نتایج رویدادهای ورزشی و اطلاعات دنیای: فوتبال، راگبی، تنیس، دوچرخه& سواری ... یورونیوز به رویدادهای ورزشی بزرگ جهان بازمی& گردد.

156 Viewers2,661 Page flips1,405 Followers663 Stories

Most recent stories in ورزش

See more stories
ورزش
Magazine

More Magazines by euronews فارسی