Nợ xấu là gì? Các nhóm nợ xấu và ảnh hưởng của nó 2021 cover image
Magazine

Nợ xấu là gì? Các nhóm nợ xấu và ảnh hưởng của nó 2021

Nợ xấu là một thuật ngữ được dùng rất phổ biến trong ngân hàng để chỉ các khoản nợ khó đòi khi cho vay. Khi rơi vào tình trạng nợ xấu sẽ dẫn tới rất nhiều hậu quả. Vậy cụ thể nợ xấu là gì? Tại sao lại phát sinh nợ xấu? Người vay phải chịu hậu quả gì khi dính nợ xấu? Hãy cùng tham khảo bài viết sau!

Avatar - Dòng Vốn
Curated byDòng Vốn
Photo: pbs.twimg.com
1 Viewer14 Stories

Most recent stories in Nợ xấu là gì? Các nhóm nợ xấu và ảnh hưởng của nó 2021

See more stories
Nợ xấu là gì? Các nhóm nợ xấu và ảnh hưởng của nó 2021
Magazine

More Magazines by Dòng Vốn