Hướng dẫn thủ tục tự thành lập công ty tại Đà Nẵng cover image
Magazine

Hướng dẫn thủ tục tự thành lập công ty tại Đà Nẵng

Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây: a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh; b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://danangnet.com/thanh-lap-cong-ty-tai-da-nang.html

2 Viewers
Avatar - Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng
Curated byThành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng

Most recent stories in Hướng dẫn thủ tục tự thành lập công ty tại Đà Nẵng

 • Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây: a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh; b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Avatar - Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng
  Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng
  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

  danangnet.com - DNG™Business

  Có rất nhiều lựa chọn để bạn thành lập công ty tại Đà Nẵng, hoặc bạn tự tìm hiểu các thủ tục và trực tiếp làm việc với Sở kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng để …

See more stories
Hướng dẫn thủ tục tự thành lập công ty tại Đà Nẵng
Magazine

More Magazines by Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng