Hoá trị, xạ trị bệnh ung thư là gì | DNA Medical Technology

Hoá trị, xạ trị bệnh ung thư là gì | DNA Medical Technology

dnamedical.vn - DNA Medical Technology | 18-09-2019

Ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào một cách vô tổ chức và những tế bào đó có khả năng xâm lấn những mô khác bằng cách …

View on dnamedical.vn