Social Dinh Hai Plastic cover image
Avatar - Đình Hải Plastic
Đình Hải Plastic

Social Dinh Hai Plastic

Đình Hải Plastic là đơn vị chuyên cung cấp các loại thùng nhựa IBC Tank 1000 lít, bồn nhựa, hóa chất slicon, IBC Tank, tank nhựa, thùng và bìa carton, thùng phuy nhựa, thùng phuy sắt (mới và cũ), can nhựa đựng hóa chất,... với đa dạng dung tích từ 1l, 2l, 5l, 10l,.. cho đến 500l, 1000l. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG ĐÌNH HẢI được thành lập và điều hành bởi CEO Đặng Đình Hải

7 Viewers247 Stories

Most recent stories in Social Dinh Hai Plastic

  • https://dinhhaiplastic.blogspot.com/2022/04/dinh-hai-plastic.html

    Avatar - Đình Hải Plastic
    Đình Hải Plastic
  • https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jspuULNUL7LgndeKPkYNNIry6_PSCTyBDxcr4GO_ZAA/edit?usp=sharing

    Avatar - Đình Hải Plastic
See more stories
Social Dinh Hai Plastic
Magazine

More Magazines by Đình Hải Plastic