Ministrica odbrane R. Slovenije Andreja Katič u posjeti Ministarstvu odbrane BiH, petak 19.06.2015. godine, od 13,40 sati. Izjave za medije 14,45 sati

Ministrica odbrane R. Slovenije Andreja Katič u posjeti Ministarstvu odbrane BiH, petak 19.06.2015. godine, od 13,40 sati. Izjave za medije 14,45 sati
BiH2.0: Gender & Politics / Rod i Politika - cover
Magazine