Kako su regulisana prava žena u kontroverznom Nacrtu zakona o radu FBiH?

Kako su regulisana prava žena u kontroverznom Nacrtu zakona o radu FBiH?
BiH2.0: Gender & Politics / Rod i Politika - cover
Magazine
Avatar - Dialogue-BiH2.0-Dijalog

Dialogue-BiH2.0-Dijalog flipped this story into BiH2.0: Gender & Politics / Rod i Politika2342d