Avatar - 大紀元

大紀元

     包括美國中文媒體在內的海外中文媒體中,大紀元從美國中文報紙開始,現在不僅變成了海外最大中文媒體,美國最有影響力中文媒體,同時也是全球最大中文媒體,新聞即時權威多語種,報紙發行美國、加拿大、歐洲、澳洲、中國、台灣、香港,分佈在紐約、洛杉磯、舊金山、華盛頓DC、亞特蘭大、邁阿密、芝加哥、休斯頓、​​達拉斯、西雅圖、溫哥華、多倫多、悉尼、墨爾本、倫敦、巴黎、柏林、法蘭克福、東京、首爾,內容包括要聞、 社區生活、傳統文化、法律財經、教育移民、醫療健康、藝術時尚、旅遊地產、美食、娛樂體育。                                                                                              

Expand

Followers

Expand

Flips