Sherezade

Un mestre é un libro que fala, e un libro é un mestre que, aínda silencioso, comunica o seu pensamento (Miguel de Cervantes).