Collagen là gì?

Collagen là gì ? Có tác dụng gì cho cơ thể?