chongthammau cover image
Avatar - Chống thấm màu
Chống thấm màu

chongthammau

33 Viewers36 Stories

Most recent stories in chongthammau

 • https://docs.google.com/drawings/d/19Z8O6dXn2OinIp2eHmRYqT6ZCDCvg9Gz-VRrq64KLLQ/

  Avatar - Chống thấm màu
  Vị trí quan trọng cần chống thấm

  Vị trí quan trọng cần chống thấm

  Google Docs Tìm hiểu thêm: Mẫu hợp đồng thi công chống thấm https://bit.ly/3N4K0vB Đăng ký nhận tài liệu chống thấm https://bit.ly/3HyXUCS Quy trình …

 • Kênh Youtube của Chống Thấm Màu VN chia sẻ về các tài liệu, kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến chống thấm màu. Các giải pháp thi công chống thấm, các phương pháp thi công sơn nhà. Video quay trực tiếp dễ hiểu, dễ quan sát và dễ hình dung ra quá trình thi công chống thấm màu sẽ như thế nào. Các phương pháp thi công sơn hiệu ứng ra mắt - e6pewbub8v

  Avatar - Chống thấm màu
  Chống thấm màu
 • Sđt 0866 464616 , email: chongthammau@gmail.com , Johnnichollscpp@gmail.com Chống Thấm Màu VN là đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu và kiến thức về chống thấm màu cho mọi người đạt được hiệu quả cao trong việc thi công sơn chống thấm màu cho công trình của mình. Kinh nghiệm chia sẻ bao gồm kiến thức về các dòng chống thấm màu, tính chất ứng dụng của chống thấm màu, các giải pháp thi công chống thấm màu đạt hiệu quả cao, cách thi công chống thấm màu đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao nhất Ngoài ra có các kiến thức về các loại vật liệu bột bả, sơn lót, sơn màu, chống thấm, vật liệu chống thấm. Đặc biệt là hướng dẫn các phương pháp thi công sơn bả, sơn hiệu ứng #chongthammauvn #chongthammau #sonnha - 5f24sdauso

  Avatar - Chống thấm màu
 • Sđt 0866 464616 , email: chongthammau@gmail.com , Johnnichollscpp@gmail.com Chống Thấm Màu VN là đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu và kiến thức về chống thấm màu cho mọi người đạt được hiệu quả cao trong việc thi công sơn chống thấm màu cho công trình của mình. Kinh nghiệm chia sẻ bao gồm kiến thức về các dòng chống thấm màu, tính chất ứng dụng của chống thấm màu, các giải pháp thi công chống thấm màu đạt hiệu quả cao, cách thi công chống thấm màu đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao nhất Ngoài ra có các kiến thức về các loại vật liệu bột bả, sơn lót, sơn màu, chống thấm, vật liệu chống thấm. Đặc biệt là hướng dẫn các phương pháp thi công sơn bả, sơn hiệu ứng #chongthammauvn #chongthammau #sonnha - vyx1lr9v3a

  Avatar - Chống thấm màu
 • Sđt 0866 464616 , email: chongthammau@gmail.com , Johnnichollscpp@gmail.com Chống Thấm Màu VN là đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu và kiến thức về chống thấm màu cho mọi người đạt được hiệu quả cao trong việc thi công sơn chống thấm màu cho công trình của mình. Kinh nghiệm chia sẻ bao gồm kiến thức về các dòng chống thấm màu, tính chất ứng dụng của chống thấm màu, các giải pháp thi công chống thấm màu đạt hiệu quả cao, cách thi công chống thấm màu đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao nhất Ngoài ra có các kiến thức về các loại vật liệu bột bả, sơn lót, sơn màu, chống thấm, vật liệu chống thấm. Đặc biệt là hướng dẫn các phương pháp thi công sơn bả, sơn hiệu ứng #chongthammauvn #chongthammau #sonnha - uhtyjfb4fi

  Avatar - Chống thấm màu
See more stories
chongthammau
Magazine

More Magazines by Chống thấm màu