Avatar - chi.keung Chan
chi.keung Chanadded this to WIFI
Candy 家居 Wifi 貼士 : 教你輕易架設 20 人 WiFi

Candy 家居 Wifi 貼士 : 教你輕易架設 20 人 WiFi

unwire.hk - About the Author

讚好此文: 八月 19, 2015 •家居無線, 路由器 • 一班人係屋企開 Party 甚麼最重要 ? 以前可能會是 HI-FI 或 卡拉 OK ,今時今日一定是 WiFi ! Candy Wong 來到好朋友的一間面積約 2000 呎、一廳 3 房的家中開 Party ,發現有近二十人一起用屋主的 …

View on unwire.hk